Antywindykacja

Specjalizuję się w pomocy prawnej osobom zadłużonym

Specjalizujemy się w ochronie prawnej dłużników – potocznie określanej jako antywindykacja. Warszawa jest naszym głównym obszarem działalności. Antywindykacja jest to pomoc prawna udzielana nie tylko osobom posiadającym dług względem banku lub pozabankowej instytucji z tytułu kredytu lub pożyczki, ale również osobom posiadającym dług lub kwestionującym swoje zadłużenie, także względem innych podmiotów.

Ochrona dłużnika w postępowaniu sądowym

Ochrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego

Odzyskanie należności z tytułu nienależnie pobranych od dłużnika środków pieniężnych

Antywindykacja Warszawa

Kto jest zainteresowany Twoim długiem?

Banki i inne firmy działające na rynku usług finansowych w ramach cesji wierzytelności dokonują sprzedaży przysługujących im od dłużnika wierzytelności. Nabywcami wierzytelności zwykle są podmioty, które profesjonalnie zajmują się odzyskiwaniem należności pieniężnych. Powszechnie znamy takie firmy jak Provident, Ultimo, Kruk, Getback, Rapid Finance, EOS KSI, Kaczmarski Inkasso, Vivus, Intrum Justitia. Często jest to fundusz sekurytyzacyjny lub inny podmiot, po stronie którego stoi cały zespół ludzi podejmujący działania, aby skutecznie odzyskać dług w jak najkrótszym czasie.

Jak to działa?

Przypomniałeś sobie, że miałeś kiedyś dług i nie wiesz, czy go spłacać? Zastanawiasz się, czy dług dalej istnieje, a przy tym firma windykacyjna wezwała Cię do zapłaty? Możesz być niemal pewien, że do sądu wpłynie przeciwko tobie pozew o zapłatę długu. Nawet jeśli dług wynika z umowy zawartej z zupełnie innym podmiotem. Normą jest, że w sprawach o zapłatę z tytułu umowy kredytu lub pożyczki sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Firma windykacja często kieruje pozew o zapłatę do e-sądu – tzw. sąd elektroniczny, czyli Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny. Zabieg ten pozwala uzyskać nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Służy to jak najszybszemu odzyskaniu należności od dłużnika. Czas oczekiwania na wydanie przez sąd nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym jest z zasady zdecydowanie krótszy.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Niezależnie od trybu obranego przez firmę windykacyjną konieczna jest szybka reakcja dłużnika. Uzyskanie nakazu zapłaty przez firmę windykacyjną jest bowiem dla dłużnika niebezpieczne. Nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności to tytuł egzekucyjny. W związku z tym uprawnia on firmę windykacyjną do wszczęcia przeciwko dłużnikowi postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego. Jeżeli pozwany dłużnik kwestionuje swój dług powinien wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty. Przewidywany czas to dwa tygodnie od dnia doręczenia dłużnikowi nakazu zapłaty. Wówczas nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem.

Nie wiesz jak postępować z firmą windykacyjną, funduszem sekurytyzacyjnym lub innym podmiotem profesjonalnie zajmującym się odzyskiwaniem należności? Ratunkiem dla Ciebie z pewnością okaże się skuteczna antywindykacja.

Działania naszej Kancelarii Antywindykacyjnej to m.in.:

U

analiza dokumentów dłużnika

l

ustalenie planu w celu zapewnienia dłużnikowi najlepszej ochrony prawnej

wszczęcie w imieniu dłużnika właściwego postępowania sądowego w oparciu o np. powództwo przeciwegzekucyjne albo podjęcie obrony dłużnika w postępowaniu sądowym zainicjowanym przez firmę windykacyjną, fundusz sekurytyzacyjny lub inny podmiot

w

reprezentacja dłużnika w sądzie lub w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika

q

wstrzymanie działań windykacyjnych i egzekucyjnych

zawarcie ugody z bankiem, negocjowanie ugody z wierzycielem

Sprawdź sprawy prowadzone przez naszą Kancelarię antywindykacyjną – Case studies.

Prowadzona przez nas ochrona dłużnika realizowana jest głównie w Warszawie i na terenie województwa mazowieckiego. Świadczymy jednak usługi antywindykacyjne na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania klienta i położenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy.

u

Jak wygrać z firmą windykacyjną ?

u

Miałem kiedyś dług czy mam go spłacić? Czy dług dalej istnieje?

u

Czy dług dalej istnieje?

u

Jak odwołać się od decyzji banku?

u

Otrzymałam zawiadomienie o wszczęciu egzekucji co robić?

u

Jak wyjść z długów? Jak się oddłużyć?

u

Fundusz sekurytyzacyjny nie daje mi spokoju co robić?

u

Otrzymałem pozew z banku co teraz?

u

Pozwał mnie bank co mam zrobić?

Jeżeli poszukujesz odpowiedzi na chociażby jedno z powyższych pytań – skontaktuj się z naszą Kancelarią Antywindykacyjną w Warszawie i niezwłocznie przedstaw swój problem.