Blog

Alimenty w postępowaniu upadłościowym

Alimenty w postępowaniu upadłościowym

Wstęp. Wszyscy wiemy, jak bardzo dotkliwe reperkusje mogą towarzyszyć uprawnionemu do alimentów, w sytuacji gdy dłużnik alimentacyjny przestaje wykonywać swój obowiązek. Alimenty są wyjątkowym stosunkiem zobowiązaniowym i wynikająca z niego cykliczna należność pieniężna objęta jest szczególną ochroną prawną na gruncie wielu aktów normatywnych. Obowiązujące regulacje z jednej strony rozszerzają prawa uprawnionego do alimentów, z drugiej zaś wyzbywają dłużnika alimentacyjnego m.in. z możliwości...

Koronawirus a wynajem lokalu użytkowego

Koronawirus a wynajem lokalu użytkowego

Koronawirus a wynajem lokalu użytkowego. W Polsce od dnia 20 marca 2020 r. obowiązuje stan epidemii i nie wiadomo jak długo stan ten będzie się utrzymywać. W trudnej sytuacji znaleźli się zarówno wynajmujący, jak i najemcy. Obie strony są w równym stopniu narażone na ponoszenie finansowych strat na przestrzeni wielu miesięcy, oby nie lat. Spotkałem się z szeregiem pytań prawnych od najemców i wynajmujących, dotyczących sposobu wykonywania zawartych umów najmu. W tej niepewnej sytuacji...