Moje sprawy

Studium przypadków – zapoznaj się z ostatnio prowadzonymi przeze mnie sprawami.
Może to też Twój przypadek?

Zasiedzenie nieruchomości

zasiedzenie nieruchomosci

Konflikt rodzinny przyczyną sprawy o zasiedzenie nieruchomości

Historia płotu

Przyczyną wszczęcia sprawy o zasiedzenie nieruchomości był konflikt wywołany przez sąsiadów Klientów Kancelarii. Właścicielami nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością Klientów była ich dalsza rodzina. Klienci Kancelarii, będący starszymi osobami i pozostającymi w związku małżeńskim od ponad 30 lat, otrzymali od swoich sąsiadów wezwanie do wydania im pasa gruntu. Przed skierowaniem wezwania do naszych Klientów ich sąsiedzi przeprowadzili czynności z udziałem geodety. Sporny grunt usytuowany był między nieruchomością klientów a nieruchomością ich sąsiadów. Dla klientów kancelarii pas ten miał fundamentalne znaczenie. Stanowił on bowiem część przejazdu umożliwiającego nie tylko wjazd na teren ich nieruchomości, lecz również dojazd do dalszej części nieruchomości położonej „na tyłach”. Sporny pas gruntu faktycznie leżał w obrębie nieruchomości, dla której jako właściciele, ujawnieni byli sąsiedzi klientów Kancelarii.

Postępowanie sądowe

W toku postępowania konieczne było udowodnienie, że sporny pas gruntu, którego granica wyznaczona była m.in. przez płot, nie była nigdy przesuwana tudzież w jakikolwiek sposób zmieniana. Udowodniliśmy, że okres zasiadywania rozpoczął swój bieg jeszcze za życia rodziców Klienta Kancelarii. Sąd przyjął, że zasiadywanie nieruchomości rozpoczęło się od 1980 r. Przyjęliśmy, że klient Kancelarii z chwilą śmierci jego ojca, odziedziczył posiadanie części nieruchomości, obejmującej działkę gruntu wraz ze jego wszystkimi skutkami prawnymi.

Ta niepozorna sprawa dotycząca niewielkiego pasa gruntu wymagała przeprowadzenia znacznej ilości dowodów. Przed przystąpieniem do sprawy sądowej zgromadziliśmy niezbędny materiał dowodowy. Sporządziliśmy przygotowaną przez geodetę tzw. mapę do zasiedzenia. W tej sprawie o zasiedzenie opieraliśmy się nie tylko na zgromadzonych licznych dokumentach, lecz również na starych fotografiach. W sprawie przesłuchaliśmy dużą liczbę świadków – rodzinę, sąsiadów etc. Dotarliśmy do dokumentów, które następnie zostały przekazane sądowi. W tym akt własności ziemi sprzed wielu lat, na podstawie którego ojciec klienta kancelarii nabył na własność liczne nieruchomości gruntowe wraz z zabudowaniami.

Stwierdzenie prawa własności do nieruchomości przez zasiedzenie

W toku postępowania sądowego o zasiedzenie udało się w całości obalić argumentację strony przeciwnej. Na czas postępowania udzielono naszym klientom zabezpieczenia ich roszczenia w ten sposób, że sąsiedzi naszych klientów nie mogli w żaden sposób ingerować w dotychczasowe posiadanie spornego gruntu. Dzięki temu postanowieniu nasi Klienci mieli, na czas trwania postępowania sądowego, zapewniony komfort korzystania z gruntu, o którego zasiedzenie toczyła się sprawa. Finalnie sprawa została wygrana przez naszych Klientów. Sąd stwierdził nabycia prawa własności do części nieruchomości gruntowej przez zasiedzenie.

zasiedzenie - wojna

Wojna i pokoje, czyli jak zawierucha wojenna może wpływać na własność nieruchomości

Małżonkowie będący pierwotnymi właścicielami nieruchomości przyjęli na wychowanie małą dziewczynkę, której rodzice zaginęli w trakcie działań wojennych. Małżonkowie rozpoczęli proces adopcyjny, ale z nieznanych przyczyn nie został on nigdy zakończony. Pomimo utworzenia rodziny i szczerych relacji ze swoją córką, w oczach prawa nie była ona nigdy ich spadkobiercą ustawowym. Dziewczynka dorosła i urodziła syna. W międzyczasie jej przybrani rodzice zmarli, a w ich domu rodzinnym cały czas mieszkała ich przybrana córka wraz ze swoim synem. W związku z tym, że nigdy nie został zakończony proces adopcyjny, a rodzice nie pozostawili po sobie testamentu, matka wnioskodawcy nie była spadkobiercą ustawowym swoich przybranych rodziców. Po wielu latach, przeżywszy szczęśliwe i długie życie córka zmarła, a jej syn wystąpił do sądu o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez swoją matkę w drodze zasiedzenia.

Postępowanie sądowe

W toku postępowania sądowego o zasiedzenie konieczne było przedstawienie losów obu rodzin, które połączyły działania wojenne. Należało wykazać istnienie relacji rodzicielskich pomiędzy matką wnioskodawcy, a jej przybranymi rodzicami oraz wykazać, iż wnioskodawca jest spadkobiercą ustawowym swojej matki. Niezbędne było również udowodnienie, iż zarówno jego matka, jak i on sam troszczyli się o nieruchomość i posiadali ją jak właściciele.

Zasiedzenie nieruchomości po osobie zmarłej

W ramach postępowania sądowego o zasiedzenie sąd uznał za zasadne roszczenie. Udało się wykazać wszystkie kwestie, których udowodnienia wymagają przepisy. Sąd stwierdził nabycie własności nieruchomości przez matkę wnioskodawcy, a z uwagi na dziedziczenie, stał się on nowym właścicielem rzeczonej nieruchomości.