Koszyk

Twój koszyk aktualnie jest pusty.

Wróć do sklepu

  • W momencie zakupu, udzielamy nabywcy niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie ze wzoru umowy. Nabywca uprawniony jest korzystać z nabytego wzoru na użytek własny, także w zakresie prowadzonej przezeń działalności gospodarczej, przy czym nabywca nie jest uprawniony ani do rozpowszechniania wzoru umowy lub jego elementów ani do wprowadzać wzoru umowy lub jego elementów do obrotu. Nabywca w szczególności nie jest uprawniony ani do nieodpłatnego udostępniania wzoru umowy lub jego elementów osobom trzecim, ani do oferowania wzoru umowy lub jego elementów jako własny utwór lub towar;
  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Kancelaria wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą nabywcy;
  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Kancelaria rozpoczęła świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Kancelarię utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Kancelaria przekazała konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;