Umowa o roboty budowlane wzór

Czy jako wykonawca masz już dosyć ciągłego tworzeniu od nowa umowy o roboty budowlane?
Czy potrzebujesz wzoru umowy, który zabezpieczy Twój interes?
Zamów u adwokata wzór umowy o roboty budowlane wraz z opisem i załącznikami.
Oszczędź swój cenny czas!

 

R

Wzór umowy o roboty budowlane wraz z opisem – to propozycja dla wykonawców robót budowlanych. Nasz wzór umowy o roboty budowlane wraz z opisem i załącznikami jest kompaktowy. Dzięki części opisowej otrzymacie Państwo wiedzę w pigułce, która pozwoli na samodzielne wypełnienie wzoru i wprowadzenie umowy o roboty budowlane do obiegu prawnego.

R

Oferowany przez nas wzór umowy o roboty budowlane wraz z załącznikami i częścią opisową dedykowany jest przede wszystkim dla mniejszych i średnich przedsiębiorców budowlanych. Produkt ten jest w szczególności kierowany do podmiotów chcących zawrzeć przejrzystą i niepotrzebnie skomplikowaną umowę o roboty budowlane.

R

Przygotowany przez nas wzór umowy o roboty budowlane stanowi dokument o charakterze uniwersalnym. W prosty bowiem sposób umożliwia przeniesienie na „papier” ustaleń poczynionych pomiędzy kontrahentami.

R

Celowo nie zdecydowaliśmy się na wprowadzenie do wzoru umowy licznych i skomplikowanych zapisów, które niepotrzebnie skomplikowałyby prawa i obowiązki stron. Posługując się przygotowanym przez nas wzorem umowy o roboty budowlane otrzymujecie Państwo produkt zabezpieczający podstawowe i najważniejsze elementy dedykowane dla umów o roboty budowlane.

Zastosuj sprawdzone zapisy
zawarte w naszym wzorze
umowy o roboty budowlane

Nie trać czasu na każdorazowe tworzenie
od nowa umowy o roboty budowlane

Dowiedz się jak zwiększyć bezpieczeństwo
inwestycji lub Twojej firmy budowlanej

Co zyskasz dzięki korzystaniu z naszego wzoru umowy o roboty budowlane wraz z opisem i załącznikami?

N

Szybkość

Stosowanie wzoru umowy o roboty budowlane zajmuje zdecydowanie mniej czasu aniżeli przygotowanie umowy od nowa. Unikniesz spędzenia wielu godzin na opracowanie odpowiednich zapisów umowy.

N

Profesjonalizm

Wzór umowy o roboty budowlane został przygotowany przez adwokatów. Z jednej strony specjalizujemy się w prowadzeniu sporów pomiędzy firmami budowlanymi. Z drugiej codziennie reprezentujemy inwestorów (konsumentów) przeciwko wykonawcom i innym uczestnikom procesu budowlanego.

N

Przejrzystość

Naszym priorytetem jest posługiwanie się zrozumiałym językiem. Wzór umowy o roboty budowlane jest przygotowany w sposób prosty i przejrzysty. Staraliśmy się (tam gdzie to możliwe) wprowadzać zapisy umowy o roboty budowlane w najmniej skomplikowany sposób. Posługiwanie się prostym językiem to katalizator przyśpieszający proces zawierania umowy, a jej przejrzystość pozwala skrócić proces negocjacji.

N

Bezpieczeństwo

Przygotowanie wzoru umowy o roboty budowlane wymaga wprowadzenia wielu zapisów właściwych dla tego typu umowy. Nasz wzór zawiera wszystkie elementy doniosłe dla umowy o roboty budowlane. Proponowany przez nas wzór umowy jest kompleksowy dzięki postanowieniom wprowadzonym przez naszą Kancelarię.

N

Uniwersalność i wiedza

Nasz wzór umowy o roboty budowlane jest uniwersalny. Oznacza to, że można go stosować wielokrotnie. Wzór umowy sprzedajmy wraz z opisem, który wyjaśnia sposób, w jaki należy wypełnić zaznaczone we wzorze puste miejsca. Opis pozwala wykonawcy nabyć elementarną wiedzę właściwą dla umów o roboty budowlane.

N

Równowaga stron umowy

Proponowany wzór umowy o roboty budowlane zabezpiecza wykonawcę i jednocześnie nie stawia drugiej strony umowy w niekorzystnym położeniu. Interes stron umowy o roboty budowlane został przez nas wyważony. Stoimy na stanowisku, że biznes robi się na zgodach, a przy tym każda ze stron ma znać swoje prawa i obowiązki. Prawa i obowiązki stron umowy o roboty budowlane jasno wynikają z naszego wzoru.

Dlaczego warto wybrać przygotowany przez nas wzór umowy o roboty budowlane wraz z opisem i załącznikami?

Marek Chudzicki

adwokat Marek Chudzicki

Nasz produkt dedykowany jest dla wykonawców, którzy lubią jasne reguły gry i unikają komplikowania sytuacji prawnej stron. To, co odróżnia nasz produkt, to opis do wzoru umowy. Zawiera on wyjaśnienie, jak należy uzupełnić umowę oraz objaśnia jej istotne elementy. Dzięki niemu przedsiębiorca budowlany będzie wiedzieć na co zwrócić szczególną uwagę.

Na rynku brak jest tego typu wzorów umowy o roboty budowlane o charakterze uniwersalnym. Nasz produkt nie jest tylko zwykłym wzorem umowy o roboty budowlane.Za relatywnie niską cenę wykonawca otrzymuje produkt, z którego może korzystać wielokrotnie, w zasadzie w nieskończoność. Dlatego też zakup naszego wzoru umowy o roboty budowlane wraz z opisem prowadzi do sporych oszczędności na przyszłość. Nie trzeba za każdym razem udawać się do prawnika i płacić każdorazowo honorarium za przygotowanie lub analizę umowy. Zdecydowanie polecam!

Grzegorz Gajda

adwokat Grzegorz Gajda

Do kogo kierowany jest nasz wzór umowy o roboty budowlane wraz z opisem?

R
Wykonawcy - zawierający umowę z zamawiającym
R
Generalni wykonawcy - zawierający umowę o roboty budowlane bezpośrednio z inwestorem

Kupując nasz wzór umowy o roboty budowlane otrzymasz:

 

 • wzór umowy o roboty budowlane (7 stron)
 • omówienie wzoru umowy o roboty budowlane (10 stron)
 • załącznik – protokół przekazania nieruchomości
 • załącznik – protokół odbioru nieruchomości
 • załącznik – karta gwarancyjna

Przygotowany przez nas wzór umowy o roboty budowlane zawiera rozdziały określające:

 • przedmiot umowy
 • wynagrodzenie
 • wady tkwiące w nieruchomości
 • prawa i obowiązki wykonawcy
 • wadliwe wykonanie przedmiotu umowy
 • terminy wykonania robót budowlanych
 • prawa i obowiązki wykonawcy
 • prawa i obowiązki zamawiającego
 • odstąpienie od umowy o roboty budowlane
 • kary umowne

Zdecydowaliśmy się wprowadzić wzór umowy o roboty budowlane wraz z opisem i załącznikami.

Wzór umowy możesz nabyć w rozsądnej cenie, a następnie wielokrotnie wykorzystywać na swoje potrzeby.

Wzór umowy o roboty budowlane wraz z omówieniem i załącznikami

600,00 

Umowa o roboty budowlane wraz z częścią opisową w pytaniach i odpowiedziach

Co zawiera umowa o roboty budowlane wraz z częścią opisową?

Oferujemy na sprzedaż umowę o roboty budowlane wraz z załącznikami oraz częścią opisową. Umowa jest kompleksowa i umożliwia wykonawcy jej samodzielne wielokrotne wypełnienie. Wypełnienie umowy o roboty budowlane jest możliwe dzięki przygotowanej części opisowej do wzoru umowy. Wraz ze wzorem umowy otrzymacie Państwo wzór załączników do umowy o roboty budowlane.

Jak napisać umowę o roboty budowlane?

Wypełniaj umowę o roboty budowlane zgodnie z częścią opisową. We wzorze umowy zaznaczone są fragmenty, które odsyłają do części opisowej. Część opisowa koncentruje się na każdym punkcie wyszczególnionym w umowie o roboty budowlane, co umożliwi Państwu nabycie elementarnej wiedzy dla tego typu umów.

Czy mogę wielokrotnie korzystać z umowy o roboty budowlane przygotowanej przez naszą Kancelarię?

Oferowana przez nas umowa o roboty budowlane została przygotowana z myślą o tym, aby jej nabywcy, mogli wielokrotnie korzystać z odpowiednio uzupełnionego wzoru umowy o roboty budowlane.

Kto może korzystać z naszej umowy o roboty budowlane wraz z częścią opisową?

Przygotowana przez nas umowa o roboty budowlane dedykowana jest dla wykonawców i generalnych wykonawców (zawierających umowę o roboty budowlane z inwestorem).

Czy wasza umowa o roboty budowlane jest edytowalna?

Po zakupie otrzymacie Państwo dokumenty w wersji PDF i DOC. W ten sposób będziecie mogli Państwu wprowadzić zmiany do umowy w programie do edycji tekstu.

Zapytaj adwokata o szczegóły

9 + 10 =

Wypełniając powyższy formularz zgadzają się Państwo na udostępnienie nam swoich danych osobowych i przetwarzanie ich przez Administratora, którym jest Marek Chudzicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Chudzicki Kancelaria Adwokacka, ul. Marszałkowska 85 lok. 10, 00-683 Warszawa– zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, a także w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe lub udzielenie odpowiedzi będzie niemożliwe.