Umowa o roboty budowlane Prawnik Warszawa

Potrzebujesz pomocy prawnej w przygotowaniu dobrej umowy o roboty budowlane?
Otrzymałeś projekt umowy i oczekujesz przeanalizowania przez prawnika jego zapisów?
A może chciałbyś otrzymać wzór umowy o roboty budowlane,
który będziesz mógł samodzielnie i wielokrotnie wypełniać?
Z naszą Kancelarią Prawa Budowlanego zobaczysz różnicę

Roboty budowlane okiem prawnika

Przy opiniowaniu umów o roboty budowlane trafiamy na zapisy, które budzą wśród prawników wiele obiekcji. Dodatkowo zapisy umów zawieranych przez konsumentów rodzą także wątpliwości etyczne. Z jednej strony spotkamy umowy skrajnie ubogie w zapisy. Z drugiej zaś trafiają do nas umowy niepotrzebnie rozbudowane w stosunku do wielkości inwestycji i ryzyka. Z pewnością najgorsze są teksty umów o roboty budowlane narzucone tylko przez jedną ze stron.

Uczestnicy procesu budowlanego posługują się także umową o roboty budowlane występującej w formie umowy adhezyjnej. Jest to tzw. wzorzec umowy. Wtedy umowy o wykonanie robót budowlanych są uprzednio i jednostronnie określone przez podmiot silniejszy ekonomicznie. Bez wątpienia druga strona umowy nie ma możliwości ingerowania w jej treść. Często nawet nie podejmuje inicjatywy w celu zmiany jej zapisów. W stosunku między konsumentem a przedsiębiorcą nie jest także rzadkie zawieranie ustnych umów o roboty budowlane.

W rezultacie umowy o roboty budowlane częstokroć zawierają zapisy bardzo niekorzystne, a przez to niezwykle groźne. Jest to ryzyko szczególnie niebezpieczne dla konsumentów i mniejszych firm budowlanych. Zawarcie umowy o roboty budowlane powinno być zawsze poprzedzone analizą prawną dokonaną przez dobrego prawnika.

Możesz poznać pięć wybranych przez naszą Kancelarię niebezpiecznych zapisów, które występują w umowach o roboty budowlane.

https://inzynierbudownictwa.pl/piec-niebezpiecznych-zapisow-w-umowie-o-roboty-budowlane/

umowa o roboty budowlane

Czym jest umowa o roboty budowlane?

Kodeks cywilny reguluje podstawowe zasady panujące w relacji stron umowy o roboty budowlane. A więc między inwestorem i wykonawcą robót budowlanych. Na stronach umowy o roboty budowlane spoczywa szereg obowiązków głównych i ubocznych. Obowiązki wynikają nie tylko z kodeksu cywilnego, lecz także z zawieranej umowy. Zasadniczym obowiązkiem wykonawcy jest wykonanie i oddanie inwestorowi obiektu.

Na inwestorze ciąży między innymi obowiązek dostarczenia projektu, przekazania terenu budowy, a także odebrania obiektu. Ponad wszystko inwestor zobowiązany jest zapłacić wykonawcy umówione wynagrodzenie.

Umowy o roboty budowlane w formie ustnej – prawnik powinien odradzić

Ustna forma umowy o roboty budowlane nie powoduje jej nieważności. Umowa o roboty budowlane może być zawarta ustnie. Zawarta w taki sposób umowa o roboty budowlane jest skuteczna. Jednakże zawarcie ustnej umowy o roboty budowlane zwiększa szansę powstania konfliktu pomiędzy stronami. W takiej sytuacji rośnie również ryzyko trafienia sporu do sądu powszechnego, który badać będzie wiele kwestii. Mowa tutaj nie tylko o zakresie robót, wyliczeniach za materiały i robociznę oraz zakresie prac dodatkowych. Dojdzie do tego analiza wysokości wynagrodzenia za roboty oraz terminów pośrednich i końcowych. I tak dalej.

Prawnicy doświadczeni w prowadzeniu tego typu sporów budowlanych wiedzą, że takie postępowania są trudne i długotrwałe. Umiejętne posługiwanie się przez prawnika umowami o roboty budowlane nie gwarantuje wygranej sprawy. Dlatego, żeby zminimalizować ryzyko, rekomendujemy zawarcie umowa o roboty budowlane przynajmniej w formie pisemnej. Umowa taka powinna być koniecznie przeanalizowana przez prawnika dobrze znającego specyfikę umów o roboty budowlane.

Zapoznaj się z naszym wzorem umowy o roboty budowlane, który dedykowany jest dla wykonawców robót budowlanych.

Przygotowana przez prawnika umowa o roboty budowlane w formie pisemnej to najlepsze rozwiązanie

Ponad wszystko uważamy, że zawieranie umów o roboty budowlane w formie pisemnej powinno być normą. Pisemna umowa o roboty budowlane umożliwi wprowadzenie podstawowych i najważniejszych zapisów dla tego typu umów. Bez zawarcia umowy na piśmie, wykonywanie robót budowlanych jest wysoce ryzykowne dla obu stron.

Po prostu zwróć się do prawnika w celu przygotowania dobrej umowy o roboty budowlane. Umowa powinna zawierać przynajmniej kilka rozdziałów definiujących różne sytuacje, w których mogą znaleźć się strony umowy. Podsumowując, najlepszym wyjściem jest przygotowanie umowy o roboty budowlane przez prawnika.

Do czego zobowiązuje się inwestor w umowie o roboty budowlane?

Do obowiązków inwestora należy wykonanie czynności związanych z przygotowaniem robót budowlanych. Jest to między innymi przekazanie wykonawcy terenu budowy i dostarczenie projektu. Inwestor zobowiązany jest do zapłaty wykonawcy umówionego wynagrodzenia.

Inwestor może być zobowiązany do dostarczenia materiałów lub zabezpieczenia terenu, na którym będą wykonywane roboty budowlane.

W dalszej kolejności obowiązkiem inwestora jest odebranie od wykonawcy wykonanych robót budowlanych. Inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo. W miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia i o ile w umowie nie zostało to inaczej uregulowane.

Nasza Kancelaria Prawa Budowlanego przygotowała artykuł o tym, kiedy inwestor może odmówić odbioru robót budowlanych.

https://inzynierbudownictwa.pl/odbior-robot-budowlanych-obowiazek-czy-przywilej-inwestora/

Jak napisać umowę o roboty budowlane?

Czy zastanawiasz się, co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Oznacza to, że powinieneś zlecić prawnikowi jej napisanie. Bezsprzecznie nie powinieneś bagatelizować tego sygnału. Umowa o roboty budowlane jest najbardziej skomplikowana spośród wszystkich umów wymienionych w kodeksie cywilnym. Dlaczego?

 • Umowa o roboty budowlane jest umową co do rezultatu. Wiele może wydarzyć się w trakcie jej trwania. Prawnik przygotowujący umowę o roboty budowlane określi właściwe ryzyka.
 • W umowach o wykonanie robót budowlanych kryją się duże pieniądze. Pieniądze te często decydują o sytuacji finansowej wielu osób. Jeżeli pojawiają się pieniądze, to powstają problemy. Duże pieniądze oznaczają duże problemy. W umowie o roboty budowlane trzeba je przewidzieć. Świetnym przykładem jest tutaj rozliczenie stron w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.
 • Branża budowlana jest słusznie okryta złą sławą. Jest specyficzna i trudna. Nie sposób się z tym nie zgodzić. Na rynku funkcjonuje wiele firm budowlanych, które nie mają nic wspólnego z profesjonalizmem, terminowością tudzież rzetelnością.
 • Zmiany w prawie budowlanym idą w kierunku uwolnienia od regulacji prawnych. Mniej inwestycji będzie podlegać kontroli administracyjnej. Wykonywać je będą podmioty niekoniecznie posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

  Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane?

  Umowa o roboty budowlane może mieć formę zarówno krótkiej umowy, jak i bardzo skomplikowanej. Spotykamy różne umowy o zgoła odmiennym sposobie redakcji. Inwencja autorów umów o roboty budowlane nie zna granic. Z naszej strony zalecamy wprowadzenie zapisów, które będą określać:

  • przedmiot umowy o roboty budowlane
  • terminy wiążące strony
  • wynagrodzenie wykonawcy
  • wady tkwiące w nieruchomości
  • prawa i obowiązki inwestora
  • prawa i obowiązki wykonawcy
  • wadliwe wykonanie robót budowlanych
  • odstąpienie od umowy o roboty budowlane
  • kary umowne
  • umowne postanowienia końcowe