Umowa o prace remontowe i wykończeniowe – wzór, załącznik i poradnik

 

Jesteś wykonawcą i chcesz zapewnić sobie i swoim klientom profesjonalną i bezpieczną współpracę? A może planujesz wykonać lub zlecić prace remontowe i wykończeniowe w swoim domu, mieszkaniu lub biurze? Jeśli tak, to skorzystaj z oferty naszej kancelarii adwokackiej, która specjalizuje się w prawie budowlanym i obsłudze firm budowlanych. Oferujemy Ci kompleksową i sprawdzoną umowę o prace remontowe i wykończeniowe.

Chcesz mieć pewność, że wszystkie ustalenia z wykonawcą będą jasne i zgodne z prawem? Umowa o prace remontowe jest dokumentem, który chroni zarówno zleceniodawcę, jak i wykonawcę przed nieuczciwymi praktykami i nieprzewidzianymi sytuacjami. Dzięki niej unikniesz niepotrzebnych problemów i konfliktów, a także zapewnisz sobie spokój i satysfakcję z wykonanych prac.

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY I ZABEZPIECZ SWOJE INTERESY PRZY WYKONYWANIU PRAC REMONTOWYCH I WYKOŃCZENIOWYCH

umowa o prace remontowe

CO ZAWIERA NASZA UMOWA O PRACE REMONTOWE I WYKOŃCZENIOWE?

 

Skorzystaj z oferty naszej kancelarii adwokackiej, która specjalizuje się w prawie budowlanym. Oferujemy Ci kompleksowy i sprawdzony wzór umowy o prace remontowe i wykończeniowe, który zawiera:

R

Treść umowy z podziałem na poszczególne rozdziały, takie jak: przedmiot umowy, terminy, wynagrodzenie, prawa i obowiązki stron, wadliwe wykonanie prac, odstąpienie od umowy, kary umowne.

R

Załączniki do umowy, takie jak: protokół przekazania nieruchomości, protokół odbioru nieruchomości, karta gwarancyjna.

R

Część opisową, która wyjaśnia, jak prawidłowo wypełnić i zastosować umowę w praktyce, jakie są prawa i obowiązki stron, jak rozwiązywać ewentualne spory i jak uniknąć typowych błędów i pułapek.

Zamów nasz wzór umowy o prace remontowe już dziś i skorzystaj z atrakcyjnej ceny i szybkiej realizacji. Wystarczy, że wypełnisz formularz zamówienia na naszej stronie internetowej. Otrzymasz od nas gotową umowę w formacie PDF lub DOC, którą będziesz mógł wydrukować lub edytować według własnych potrzeb. Nie zwlekaj i zabezpiecz swoje interesy przy wykonywaniu prac remontowych. Skorzystaj z naszej oferty i dołącz do grona naszych zadowolonych klientów. Zapraszamy do kontaktu!

Wzór umowy o prace remontowe i wykończeniowe

400,00 

JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ I ZASTOSOWAĆ NASZ WZÓR UMOWY?

Przygotowany przez nas wzór umowy stanowi dokument o charakterze uniwersalnym. W prosty sposób umożliwia przeniesienie na „papier” ustaleń poczynionych pomiędzy stronami. Samodzielne uzupełnienie jest bardzo proste. Wystarczy zapoznać się z opisem do umowy, a następnie uzupełniać punkt po punkcie wzór umowy o usługi remontowe – zgodnie z przyjętą w opisie chronologią. Opis załączony do wzoru umowy został podzielony chronologicznie i adekwatnie do rozdziałów przyjętych we wzorze.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ KANCELARIĘ ADWOKACKĄ?

Nasze doświadczenie i specjalizacja w prawie budowlanym i cywilnym mówią same za siebie. Jesteśmy Kancelarią o charakterze butikowym, tj. specjalizujemy się w prawie budowlanym, obsłudze firm budowlanych małych i dużych, a także w sporach przeciwko deweloperom. Otrzymujemy dużo bardzo dobrych opinii i referencji od naszych zadowolonych klientów, którzy stale chcą z nami współpracować. Zapewniamy proste i transparentne warunki współpracy.

SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY I ZABEZPIECZ SWOJE INTERESY PRZY WYKONYWANIU PRAC REMONTOWYCH I WYKOŃCZENIOWYCH

Powszechnym zjawiskiem jest ustne zawieranie umów. Takie działanie należy ocenić kategorycznie negatywnie. Każdorazowe kierowanie sprawy do prawnika w celu przygotowania umowy jest bardzo kosztowne. Dlatego też zdecydowaliśmy się przygotować zestaw uniwersalnych dokumentów dedykowanych dla stron umowy o prace remontowe lub wykończeniowe. Do tej pory brakowało na rynku kompleksowego zestawu dokumentów w formie wzorów, z których mogliby korzystać zarówno wykonawca, jak i zamawiający.

Zachowanie formy pisemnej dla umowy o prace remontowe lub wykończeniowe nie jest koniecznością. Jednakże zawieranie umów w formie pisemnej jest najbardziej pożądanym sposobem nawiązywania stosunków cywilnoprawnych, zwłaszcza jeżeli o prace o charakterze budowlanym. W praktyce adwokackiej bardzo często trafiają do nas sprawy, w których zarzewiem konfliktu było zawarcie umowy w formie ustnej.

Proponujemy profesjonalny wzór umowy, który jest w pełni uniwersalny! Oznacza to, że może być wielokrotnie wykorzystywany przez strony – po każdorazowym wypełnieniu odpowiednich „pustych” miejsc w umowie. Przy wypełnianiu wzoru umowy pomocna będzie część opisowa do umowy, która stanowi nieodzowny element proponowanego przez nas zestawu dokumentów. Nasz wzór umowy wraz z załącznikami może być wykorzystany nie tylko do prac remontowych, lecz także do prac wykończeniowych.

Zastosuj przygotowane przez adwokatów zapisy umowy o prace remontowe i wykończeniowe

Nie strać okazji do zaoszczędzenia pieniędzy dzięki możliwości wielokrotnego wykorzystania wzoru umowy

Bądź profesjonalistą i posługuj się rzetelną umową zabezpieczającą interes stron umowy o remont

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z NASZEJ UMOWY?

 

Umowa o usługi remontowe dedykowana jest przede wszystkim dla mniejszych i średnich przedsiębiorców świadczących usługi remontowe lub wykończeniowe. Ze wzoru mogą korzystać obie strony umowy, tj. wykonawca i zamawiający. Nasza umowa o wykonanie usług remontowych wraz z załącznikami jest przejrzysta i kompleksowa. Wzór umowy o usługi remontowe jest tzw. umową o dzieło i można go stosować do różnych prac remontowych i wykończeniowych. Jednakże nie należy go stosować do robót budowlanych. Umowa o roboty budowlane jest umową inną niźli umowa o dzieło, mimo że obie umowy posiadają w pewnym zakresie tożsame regulacje prawne.

UMOWA O PRACE REMONTOWE LUB WYKOŃCZENIOWE JEST UMOWĄ O DZIEŁO

 

Fakt zawarcia umowy w formie pisemnej, a tym samym jej treść, ma kluczowe znaczenie dla praw i obowiązków stron umowy o wykonanie prac remontowych. Ponad wszystko ma to fundamentalne znaczenie dla przyszłego ewentualnego postępowania sądowego w przypadku powstania sporu. W tego typu sprawach kluczowa jest treść umowy, w tym znaczenie słów jakimi posługiwały się strony redagując jej treść.

Często dostrzegalnym problemem jest również niewystarczające poświęcanie uwagi stron umowy na konkretnych jej postanowieniach. Zamawiający i wykonawca prac remontowych zwykle przy zawieraniu umowy skupiają się na przedmiocie umowy i wynagrodzeniu. Jednocześnie nie skupiają się np. na formie wykonania umowy, jak również na zakończeniu współpracy. Zwykle wynika to z błędnego założenia, że realizacja prac remontowych lub wykończeniowych przebiegać będzie bez nadmiernych zakłóceń.

Przepisy prawa formułują mnogość rozwiązań na wypadek zaistnienia niepowodzeń w trakcie wykonywania umowy o prace remontowe lub wykończeniowe. Tego typu umowę należy zwykle zakwalifikować jako umowę o dzieło. Zarówno zamawiający, jak i wykonawcy remontu powinni zadbać o to, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć swoje interesy. Przepisy prawa nie nakładają obowiązku zawierania umowy o dzieło w formie pisemnej. Jednakże pierwszym krokiem powinno być sporządzenie umowy o prace remontowe lub wykończeniowe na piśmie, aby zawsze móc posiłkować się dokumentem i żeby treść ustaleń stron nie była przezeń podważana. Zawarcie umowy na piśmie pozwala utrwalić umówiony między stronami stan, który ma powstać po wykonaniu prac remontowych lub wykończeniowych.

W branży budowlano-remontowej niezwykle często dochodzi do sporów między zamawiającym a wykonawcą. Jeżeli ustalenia stron nie zostaną utrwalone, np. w formie umowy pisemnej, to dowodzenie w przyszłości swoich racji jest wysoce utrudnione. Taki hipotetyczny proces sądowy jest zdecydowanie trudniejszy, aniżeli w sytuacji, gdyby doszło do zawarcia umowy pisemnej. W praktyce naszej Kancelarii Prawa Budowlanego możemy takich przykładów podać setki. Jednakże wniosek jest jeden: zawsze zlecaj lub przyjmuj do wykonania prace remontowe lub wykończeniowe w drodze pisemnej umowy.

Umowa o prace remontowe i wykończeniowe

400,00 

Zapytaj adwokata o szczegóły

8 + 12 =

Wypełniając powyższy formularz zgadzają się Państwo na udostępnienie nam swoich danych osobowych i przetwarzanie ich przez Administratora, którym jest Marek Chudzicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marek Chudzicki Kancelaria Adwokacka, ul. Marszałkowska 85 lok. 10, 00-683 Warszawa– zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, a także w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe lub udzielenie odpowiedzi będzie niemożliwe.