Odpowiedzialność dewelopera za wilgoć w domu

Odpowiedzialność dewelopera za wilgoć w domu to powszechny problem nabywców nieruchomości. W niniejszym artykule skupiamy się na problemie zawilgocenia budynku i istniejącymi w związku z tym uprawnieniami nabywców nieruchomości. Dowiedz się, jakie prawa przysługują...

🕑 8 minut czytania
Kiedy zastosować jednostronny protokół odbioru robót?

Kiedy zastosować jednostronny protokół odbioru robót?

Czy zastanawiasz się, kiedy i jak zastosować jednostronny protokół odbioru robót? W niniejszym artykule krótko i zwięźle przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane z jednostronnym protokołem odbioru. Zagadnienie to w sposób uzasadniony budzi wśród zamawiających i wykonawców wiele kontrowersji. Wynika to między innymi z tego, że przepisy obowiązującego prawa nie regulują w ogóle instytucji jednostronnego odbioru robót. Genezy powstania tego typu czynności prawnej należy poszukiwać nie tylko w utartej już praktyce panującej na placu...

🕑 7 minut czytania
Odszkodowanie za przewlekłe prowadzenie postępowania

Odszkodowanie za przewlekłe prowadzenie postępowania

Kiedy należy się odszkodowanie za przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego?   Przedmiotem zaskarżenia do sądu administracyjnego może być brak działania urzędu w określonym czasie i we właściwej formie. W ramach kontroli sąd zbada, czy urząd dopuścił...

🕑 7 minut czytania
Kiedy można odmówić odbioru robót budowlanych?

Kiedy można odmówić odbioru robót budowlanych?

Problem z odmową odbioru robót budowlanych Etap odbioru robót budowlanych jest bardzo istotnym momentem w procesie budowlanym. Chociaż napisano o tym wiele to wciąż budzi liczne kontrowersje, albowiem bardzo często dochodzi w tym momencie do sporów pomiędzy inwestorem...

🕑 6 minut czytania
Jak skorzystać z rękojmi dewelopera?

Jak skorzystać z rękojmi dewelopera?

Rynek mieszkaniowy ma się dobrze. Mimo wysokich cen popyt na mieszkania nie słabnie. Przyjmuje się przecież, że lokowanie wolnego kapitału w nieruchomości jest bezpieczną przystanią. Przez to deweloperzy wciąż ścigają się wyścigu polegającym na realizowaniu nowych...

🕑 6 minut czytania
Alimenty w postępowaniu upadłościowym

Alimenty w postępowaniu upadłościowym

Wstęp. Wszyscy wiemy, jak bardzo dotkliwe reperkusje mogą towarzyszyć uprawnionemu do alimentów, w sytuacji gdy dłużnik alimentacyjny przestaje wykonywać swój obowiązek. Alimenty są wyjątkowym stosunkiem zobowiązaniowym i wynikająca z niego cykliczna należność...

🕑 5 minut czytania
Koronawirus a wynajem lokalu użytkowego

Koronawirus a wynajem lokalu użytkowego

Koronawirus a wynajem lokalu użytkowego. W Polsce od dnia 20 marca 2020 r. obowiązuje stan epidemii i nie wiadomo jak długo stan ten będzie się utrzymywać. W trudnej sytuacji znaleźli się zarówno wynajmujący, jak i najemcy. Obie strony są w równym stopniu narażone...

🕑 4 minut czytania