Odszkodowanie za przewlekłe prowadzenie postępowania

Odszkodowanie za przewlekłe prowadzenie postępowania

Kiedy należy się odszkodowanie za przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego?   Przedmiotem zaskarżenia do sądu administracyjnego może być brak działania urzędu w określonym czasie i we właściwej formie. W ramach kontroli sąd zbada, czy urząd dopuścił się bezczynności lub przewlekłości w swoim działaniu. Dodatkowo sąd ustali, czy nastąpiło to z rażącym naruszeniem prawa. W procedurze administracyjnej istnieje reguła, zgodnie z którą załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinno trwać nie...

🕑 7 minut czytania
Kiedy można odmówić odbioru robót budowlanych?

Kiedy można odmówić odbioru robót budowlanych?

Problem z odmową odbioru robót budowlanych Etap odbioru robót budowlanych jest bardzo istotnym momentem w procesie budowlanym. Chociaż napisano o tym wiele to wciąż budzi liczne kontrowersje, albowiem bardzo często dochodzi w tym momencie do sporów pomiędzy inwestorem...

🕑 6 minut czytania
Jak skorzystać z rękojmi dewelopera?

Jak skorzystać z rękojmi dewelopera?

Rynek mieszkaniowy ma się dobrze. Mimo wysokich cen popyt na mieszkania nie słabnie. Przyjmuje się przecież, że lokowanie wolnego kapitału w nieruchomości jest bezpieczną przystanią. Przez to deweloperzy wciąż ścigają się wyścigu polegającym na realizowaniu nowych...

🕑 6 minut czytania
Alimenty w postępowaniu upadłościowym

Alimenty w postępowaniu upadłościowym

Wstęp. Wszyscy wiemy, jak bardzo dotkliwe reperkusje mogą towarzyszyć uprawnionemu do alimentów, w sytuacji gdy dłużnik alimentacyjny przestaje wykonywać swój obowiązek. Alimenty są wyjątkowym stosunkiem zobowiązaniowym i wynikająca z niego cykliczna należność...

🕑 5 minut czytania
Koronawirus a wynajem lokalu użytkowego

Koronawirus a wynajem lokalu użytkowego

Koronawirus a wynajem lokalu użytkowego. W Polsce od dnia 20 marca 2020 r. obowiązuje stan epidemii i nie wiadomo jak długo stan ten będzie się utrzymywać. W trudnej sytuacji znaleźli się zarówno wynajmujący, jak i najemcy. Obie strony są w równym stopniu narażone...

🕑 4 minut czytania