Umowa o roboty budowlane

Czy jako wykonawca masz już dosyć ciągłego tworzeniu od nowa umowy o roboty budowlane?
Czy potrzebujesz umowy o roboty budowlane, która zabezpieczy Twój interes?
Zamów u adwokata umowę o roboty budowlane wraz z opisem i załącznikami.
Oszczędź swój cenny czas!

 

R

Umowa o roboty budowlane wraz z opisem – to propozycja dla wykonawców robót budowlanych. Nasz wzór umowy o roboty budowlane wraz z opisem i załącznikami jest kompaktowy. Dzięki części opisowej otrzymacie Państwo wiedzę w pigułce, która pozwoli na samodzielne uzupełnienie umowy o roboty budowlane i wprowadzenie jej do obrotu.

R

Oferowana przez nas umowa o roboty budowlane wraz z załącznikami i częścią opisową dedykowana jest przede wszystkim dla mniejszych i średnich przedsiębiorców budowlanych. Produkt ten jest w szczególności kierowany do podmiotów chcących zawrzeć przejrzystą i niepotrzebnie skomplikowaną umowę o roboty budowlane.

R

Przygotowana przez nas umowa o roboty budowlane stanowi dokument o charakterze uniwersalnym. W prosty bowiem sposób umożliwia przeniesienie na „papier” ustaleń poczynionych pomiędzy kontrahentami.

R

Celowo nie zdecydowaliśmy się na wprowadzenie do umowy o roboty budowlane licznych i skomplikowanych zapisów, które niepotrzebnie skomplikowałyby prawa i obowiązki stron. Posługując się przygotowanym przez nas wzorem umowy o roboty budowlane otrzymujecie Państwo produkt zabezpieczający podstawowe i najważniejsze elementy dedykowane dla umów o roboty budowlane.

Zastosuj sprawdzone zapisy
zawarte w naszej
umowie o roboty budowlane

Nie trać czasu na każdorazowe tworzenie
od nowa umowy o roboty budowlane

Dowiedz się jak zwiększyć bezpieczeństwo
inwestycji lub Twojej firmy budowlanej

Co zyskasz dzięki korzystaniu z naszej umowy o roboty budowlane wraz z opisem i załącznikami?

N

Szybkość

Stosowanie umowy o roboty budowlane zajmuje zdecydowanie mniej czasu aniżeli przygotowanie umowy od nowa. Unikniesz spędzenia wielu godzin na opracowanie odpowiednich zapisów umowy o roboty budowlane.

N

Profesjonalizm

Oferowana przez nas umowa o roboty budowlane została przygotowana przez adwokatów. Z jednej strony specjalizujemy się w prowadzeniu sporów pomiędzy firmami budowlanymi. Z drugiej codziennie reprezentujemy inwestorów (konsumentów) przeciwko wykonawcom i innym uczestnikom procesu budowlanego.

N

Przejrzystość

Naszym priorytetem jest posługiwanie się zrozumiałym językiem. Umowa o roboty budowlane jest przygotowana w sposób prosty i przejrzysty. Staraliśmy się (tam gdzie to możliwe) wprowadzać zapisy umowy o roboty budowlane w najmniej skomplikowany sposób. Posługiwanie się prostym językiem to katalizator przyśpieszający proces zawierania umowy o roboty budowlane, a jej przejrzystość pozwala skrócić proces negocjacji.

N

Bezpieczeństwo

Przygotowanie dobrej umowy o roboty budowlane wymaga wprowadzenia wielu zapisów właściwych dla tego typu umowy. Nasz wzór zawiera wszystkie elementy doniosłe dla umowy o roboty budowlane. Proponowany przez nas wzór umowy jest kompleksowy dzięki postanowieniom wprowadzonym przez naszą Kancelarię.

N

Uniwersalność i wiedza

Nasz umowa o roboty budowlane jest uniwersalna. Oznacza to, że umowę można stosować wielokrotnie. Umowę o roboty budowlane sprzedajmy wraz z opisem. Opis wyjaśnia sposób, w jaki należy wypełnić puste miejsca zaznaczone w umowie o roboty budowlane. Opis pozwala wykonawcy nabyć elementarną wiedzę właściwą dla przygotowania dobrej umowy o roboty budowlane.

N

Równowaga stron umowy

Proponowany wzór umowy o roboty budowlane zabezpiecza wykonawcę i jednocześnie nie stawia drugiej strony umowy w niekorzystnym położeniu. Interes stron umowy o roboty budowlane został przez nas wyważony. Stoimy na stanowisku, że biznes robi się na zgodach, a przy tym każda ze stron ma znać swoje prawa i obowiązki. Prawa i obowiązki stron umowy o roboty budowlane jasno wynikają z naszego wzoru.

Dlaczego warto wybrać przygotowaną przez nas umowę o roboty budowlane wraz z opisem i załącznikami?

Marek Chudzicki

adwokat Marek Chudzicki

Nasza umowa o roboty budowlane dedykowana jest dla wykonawców, którzy lubią jasne reguły gry i unikają komplikowania sytuacji prawnej stron. To, co odróżnia nasz produkt, to część opisowa do umowy o roboty budowlane. Opis wyjaśnienia, jak należy uzupełnić umowę oraz objaśnia istotne elementy dla umów o roboty budowlane. Dzięki niemu przedsiębiorca budowlany będzie wiedzieć na co zwrócić szczególną uwagę.

Na rynku brak jest tego typu wzorów umowy o roboty budowlane o charakterze uniwersalnym. Nasza umowa o roboty budowlane nie jest tylko zwykłym wzorem umowy. Za relatywnie niską cenę wykonawca robót budowlanych otrzymuje umowę, z której może korzystać wielokrotnie, w zasadzie w nieskończoność. Dlatego też zakup naszej umowy o roboty budowlane wraz z opisem prowadzi do sporych oszczędności na przyszłość. Nie trzeba za każdym razem udawać się do prawnika i płacić każdorazowo honorarium za przygotowanie lub analizę umowy o roboty budowlane. Zdecydowanie polecam!

Grzegorz Gajda

adwokat Grzegorz Gajda

Do kogo kierowana jest nasza umowa o roboty budowlane wraz z opisem?

R
Wykonawcy
R
Generalni wykonawcy - zawierający umowę o roboty budowlane bezpośrednio z inwestorem

Kupując naszą umowę o roboty budowlane otrzymasz:

 

 • wzór umowy o roboty budowlane (7 stron)
 • omówienie wzoru umowy o roboty budowlane (10 stron)
 • załącznik – protokół przekazania nieruchomości
 • załącznik – protokół odbioru nieruchomości
 • załącznik – karta gwarancyjna

Przygotowana przez nas umowa o roboty budowlane zawiera rozdziały określające:

 • przedmiot umowy o roboty budowlane
 • wynagrodzenie
 • wady tkwiące w nieruchomości
 • prawa i obowiązki wykonawcy
 • wadliwe wykonanie przedmiotu umowy
 • terminy wykonania robót budowlanych
 • prawa i obowiązki wykonawcy
 • prawa i obowiązki zamawiającego
 • odstąpienie od umowy o roboty budowlane
 • kary umowne

Zdecydowaliśmy się wprowadzić do sprzedaży umowę o roboty budowlane wraz z opisem i załącznikami.

mowę możesz nabyć w rozsądnej cenie, a następnie wielokrotnie wykorzystywać na swoje potrzeby.

Umowa o roboty budowlane wraz z omówieniem i załącznikami

1000,00 

Umowa o roboty budowlane wraz z częścią opisową w pytaniach i odpowiedziach

Co zawiera umowa o roboty budowlane wraz z częścią opisową?

Oferujemy na sprzedaż umowę o roboty budowlane wraz z załącznikami oraz częścią opisową. Umowa jest kompleksowa i umożliwia wykonawcy jej samodzielne wielokrotne wypełnienie. Wypełnienie umowy o roboty budowlane jest możliwe dzięki przygotowanej części opisowej do wzoru umowy. Wraz ze wzorem umowy otrzymacie Państwo wzór załączników do umowy o roboty budowlane.

Jak napisać umowę o roboty budowlane?

Wypełniaj umowę o roboty budowlane zgodnie z częścią opisową. We wzorze umowy zaznaczone są fragmenty, które odsyłają do części opisowej. Część opisowa koncentruje się na każdym punkcie wyszczególnionym w umowie o roboty budowlane, co umożliwi Państwu nabycie elementarnej wiedzy dla tego typu umów.

Czy mogę wielokrotnie korzystać z umowy o roboty budowlane przygotowanej przez naszą Kancelarię?

Oferowana przez nas umowa o roboty budowlane została przygotowana z myślą o tym, aby jej nabywcy, mogli wielokrotnie korzystać z odpowiednio uzupełnionego wzoru umowy o roboty budowlane.

Kto może korzystać z naszej umowy o roboty budowlane wraz z częścią opisową?

Przygotowana przez nas umowa o roboty budowlane dedykowana jest dla wykonawców i generalnych wykonawców (zawierających umowę o roboty budowlane z inwestorem).

Czy wasza umowa o roboty budowlane jest edytowalna?

Po zakupie otrzymacie Państwo dokumenty w wersji PDF i DOC. W ten sposób będziecie mogli Państwu wprowadzić zmiany do umowy w programie do edycji tekstu.